dr. Juhász Éva Anna

dr. Juhász Éva Anna

Dr. Juhász Éva Anna
  • Szerep : mediátor, tréner
  • Weboldal :
  • Tapasztalat : több éves mediáció, oktatás
  • Szakterület : mediáció
Kurzus LeckeHossz
Mediátor képzés Mediáció képzés, 4.nap 600 mins
Mediátor képzés Mediáció képzés, 3.nap 600 mins
Mediátor képzés Mediáció képzés, 1.nap 600 mins

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végeztem jogászként. Egy válási perben az egyik fél jogi képviselőjeként álltam a bíróság folyosóján az ítéletre várva, amikor megláttam egy gyermeket. Az édesapja magyarázott neki, vigasztalta, de látszott a fiún, számára akkor, ott minden elveszett.

Bevésődött a látvány, s hatására keresni kezdtem olyan utakat, olyan lehetőségeket, melyek segítségével a családi, válási konfliktusok megoldhatók anélkül, hogy a gyermekek sérüljenek, vagy legalábbis kevésbé sérüljenek egy jogi eljárás eredményéhez képest. Így találtam rá az együttműködést, a párbeszédet előtérbe helyező mediációra – más elnevezéssel közvetítésre.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának mediátor és resztoratív (helyreállító) technikák kurzusát elvégezve gyakorlatszerzés céljából többek között gyermekjóléti területen végeztem mediátori munkát. Több éves – napi szinten végzett – mediációs tevékenység után lehetőségem nyílt addig megszerzett tudásom átadására, mediációs, később azt kiegészítve resztoratív tréningek tartására, valamint képző egyetememen a mediáció jogi hátterének, ill. ahhoz kapcsolódóan a családjog oktatására.

Részt vettem az egyetem mediációs tematikájának átalakításában, megújításában. A gyakorlat során azt is megtapasztaltam, hogy ezek a technikák nemcsak a családi vitákra adhatnak győztes-győztes választ, de munkahelyi konfliktusok kezelésére is kiválóan alkalmas eszközök. Hiszem, a jövő generációinak egyik kiemelkedő lehetősége, hogy az együttműködést, győztes-győztes kimenetet megvalósító mediációval, resztoratív módszerekkel felváltsák a versengésen és rivalizáláson alapuló konfliktuskezelést, problémamegoldást.